μεταμφιέζω

(ΑΜ μεταμφιέζω και μεταμφιάζω)
1. αλλάζω το ένδυμα κάποιου, ντύνω κάποιον με άλλο ένδυμα («μεταμφιέσασα τὸν μὲν Κροῑσον ἠνάγκασε τὴν οἰκέτου... σκευὴν ἀναλαβεῑν», Λουκιαν.)
2. μέσ. μτφ. μεταμορφώνομαι, αλλάζω τη μορφή μου με άλλη («ἀποδυσάμενος τὸν Πυθαγόραν τίνα μετημφιάσω μετ' αὐτόν;», Λουκιαν.)
νεοελλ.
1. αλλάζω την αμφίεση κάποιου για να μεταμορφωθεί και να μην αναγνωριστεί
2. μέσ. μεταμφιέζομαι
μεταμορφώνομαι, μασκαρεύομαι
3. (το αρσ. και θηλ. μτχ. παθ. παρακμ. ως ουσ.) ο μεταμφιεσμένος, η μεταμφιεσμένη
προσωπιδοφόρος, μασκαράς τής Αποκριάς
μσν.
1. ντύνω κάποιον με το ένδυμα τού μοναχού και τού αλλάζω το κοσμικό όνομα
2. μέσ. αλλάζω χαρακτήρα
αρχ.
μτφ. μεταβάλλω.
[ΕΤΥΜΟΛ. < μετ(α)-* + ἀμφιάζω και ἀμφιέζω «ντύνω»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • μεταμφιέζω — μεταμφιέζω, μεταμφίεσα βλ. πίν. 35 Σημειώσεις: μεταμφιέζω : συνηθίζονται κυρίως οι τύποι της παθητικής φωνής …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • μεταμφιέζω — [мэтамфиэзо] р. переодевать, костюмировать …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • μεταμφιέζω — μεταμφίεσα, μεταμφιέστηκα, μεταμφιεσμένος, αλλάζω την αμφίεση κάποιου για να μην αναγνωρίζεται, μασκαρεύω: Ο δραπέτης μεταμφιέστηκε σε γυναίκα για να ξεγελάσει την αστυνομία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • αμεταμφίεστος — η, ο [μεταμφιέζω] 1. αυτός που δεν μεταμφιέστηκε ή δεν μπορεί να μεταμφιεστεί, αμασκάρευτος 2. αυτός που δεν μπορεί να κρύψει το αληθινό του πρόσωπο, πρόδηλος, ολοφάνερος …   Dictionary of Greek

  • καμουφλάρω — και καμουφλαρίζω 1. παραλλάσσω την εξωτερική εμφάνιση ενός χώρου ή αντικειμένου για απόκρυψή του από τον εχθρό, παραλλάσσω 2. μεταμφιέζω, αποκρύπτω, μεταμορφώνω εξωτερικά. [ΕΤΥΜΟΛ. < γαλλ. camoufl er + κατάλ. άρω (πρβλ. σκορ άρω, φιγουρ άρω)] …   Dictionary of Greek

  • μασκαρεύω — και μασκαρεύγω [μασκαράς (I)] 1. ντύνω μασκαρά κάποιον, μεταμφιέζω 2. εξευτελίζω, γελοιοποιώ, ρεζιλεύω 3. μέσ. μασκαρεύ(γ)ομαι α) ατιμάζομαι β) αστειεύομαι, περιπαίζω …   Dictionary of Greek

  • μετ(α)- — και μεθ και ματα (ΑM μετ[α] , Α και μεται και πεδα ) α συνθετικό πολλών συνθέτων τής Ελληνικής το οποίο ανάγεται στην πρόθεση / προρρηματικό μετά. Εμφανίζεται και με τη μορφή μεθ όταν το φωνήεν τού β συνθετικού δασύνεται (πρβλ. μεθ εόρτια, μεθ… …   Dictionary of Greek

  • μεταμορφίζω — (Μ μεταμορφίζω) μεταμορφώνω, μεταβάλλω, αλλάζω κάτι νεοελλ. μέσ. μεταμορφίζομαι προσποιούμαι τον ανίδεο μσν. μεταμφιέζω. [ΕΤΥΜΟΛ. < μετ(α) * + μορφίζω «δίνω μορφή»] …   Dictionary of Greek

  • μεταμφίεση — η (Μ μεταμφίεσις και μεταμφίασις) [μεταμφιέζω] αλλαγή αμφίεσης, αλλαγή τής εξωτερικής εμφάνισης κάποιου για να μην αναγνωρίζεται, μασκάρεμα …   Dictionary of Greek

  • μεταμφιάζω — (ΑM) βλ. μεταμφιέζω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.